• * Съвместимост с националните, международните законови и нормативни изисквания
  * Пълна и точна дефиниция на нуждите на клиентите
  * Работа в съответствие с изискванията на системата за управление на качеството
  * За да направите непрекъснат и широко образование
  * Производство на най-добрите, безупречен стоки и услуги
  * Непрекъснато усъвършенстване на нашата система, чрез проучване за управление на процесите
  * Работа с ориентация към клиента и извличане на нуждите на очакванията
  * Развитие на нашата система за управление на качеството с участието на нашите клиенти, доставчици и служители